Credit Score

Søknadsprosessen for kredittkort

Credit Score

I dag har kredittkort nesten blitt allemannseie, kanskje ikke helt, men med de mange ulike kortene som finnes, skulle en tro at alle hadde et. Er du en av dem som ikke har et kredittkort enda, men overveier å søke om et, da skal vi hjelpe deg her ved å gå gjennom søknadsprosessen for få finne beste kredittkort.

Ulike kort for ulike behov

Det første en må gjøre, er selvsagt å finne ut hvor en skal søke, det vil si hvilket kort en ønsker deg. Det er mange ulike kort på markedet, så en må ta en nærmere titt på de enkelte og finne ut hvilke av dem som best dekker ditt behov. De fleste kortene er enten Visa eller Mastercard og disse kan brukes over hele verden.  Når du ser på nettet etter ulike kort, kan en bruke en av de mange testene som finnes. Eller du kan gjøre opp med seg selv hva som er viktig ved nettopp ditt kredittkort. Er det mange fordeler og rabatter som er viktig eller en lav rente? Er det muligheten for høy redittramme som er viktig eller må kredittkortet ha reiseforsikring? Finn ut av dette, så kan du enklere finne frem til det kortet du trenger.

bankidSikker prosess ved bruk av BankId?

Du har forhåpentligvis nå funnet ut av hvor du skal søke om et kredittkort. Selve øknadsprosessen er ikke helt lik hos alle, men i store trekk så søker en på samme måten. De fleste bruker i dag BankID. Der hvor det er mulig, logger du inn på søknadssiden med din BankID. Da vil de opplysningene som allerede er registrert på deg komme opp, som navn, fødselsdato og adresse. For banken eller finansieringsselskapets sin del, er dette en sikker verifikasjon av at du er riktig person og ikke noen som utgir seg for å være deg.

Kredittsjekk av deg som søker

De steder hvor det er mulig, må du angi ønsket kredittramme. Andre steder blir en kredittramme tilbudt deg, om søknaden godkjennes og etter at det er tatt hensyn til alder og inntekt. Du må fylle ut informasjon om bosted, om du eier, leier eller bor hjemme. Hvor lenge du har bodd på samme sted, hvem din arbeidsgiver er og hvor lenge du har jobbet der, samt din årslønn. Det er veldig viktig at dette stemmer overens med hva som er registrert i offentlige registre og at du kan dokumentere dette, om det skulle bli nødvendig. Når alt har blitt fylt ut, sender du søknaden av gårde. Denne blir vurdert automatisk av avanserte kredittvurderingssystemer. Du vil derfor i langt de fleste tilfeller, få svar i løpet av veldig kort tid. De raskeste sender svar på et par minutter, andre bruker et par timer. Noen få vurderer søknaden manuelt og da kan det ta en dag eller to.

Tilbud om kort og avtalesignering med BankId

Om du får godkjent søknaden din, vil du få tilsendt et tilbud om kredittkort med en gitt kredittramme. Du må se nøye gjennom tilbudet. Om du aksepterer, sender du det tilbake. Nok en gang må du verifisere at du er riktig person. Dette skjer igjen ved bruk av BankID. All annen korrespondanse går gjerne via epost. Når du har godkjent tilbudet og verifisert deg som person, da kan du begynne å planlegge om du skal bruke kortet til noe spesielt. Kortet kommer i posten sammen med en kode. Denne koden blir sendt separat av sikkerhetsmessige årsaker.